Najbardziej efektywne rozwiązanie do przechowywania oleju: kabina olejowa Wolf.

Zwiększ wydajność serwisu i przepływu pracy, mając zawsze pod ręką odpowiedni środek smarny dla każdego typu pojazdu.

Biorąc pod uwagę ostatnie lata ewolucji konstrukcji silników, nie istnieje uniwersalny środek smarny, który mógłby być stosowany we wszystkich typach pojazdów. Nowoczesne silniki potrzebują nowoczesnych środków smarnych, aby zachować optymalizację i ochronę. Wiemy jednak, że nie jest to takie proste, jak się wydaje. 

Z jednej strony silniki są coraz trwalsze i coraz czystsze, często wyposażone w innowacyjne układy oczyszczania spalin.  Z drugiej strony, często aktualizowane są normy międzynarodowe i trzeba spełniać dodatkowe specyfikacje producentów samochodów. 

W firmie Wolf rozumiemy te potrzeby nowoczesnych silników i radzimy sobie z towarzyszącą im złożonością, tworząc innowacyjne rozwiązania odpowiednie dla każdego.

Kabina olejowa firmy Wolf pomaga zwiększyć wydajność serwisu i przepływu pracy, ponieważ zawsze dostępny jest odpowiedni środek smarny, niezależnie od typu pojazdu. 


5 korzyści z zastosowania kabiny olejowej Wolf:

  1. Objęcie 100% rynku motoryzacyjnego
  2. Dostępność wszystkich głównych produktów w dużych ilościach
  3. Jasne zalecenia dotyczące produktu, z plakatem wewnątrz kabiny olejowej
  4. Przechowywanie w sposób przyjazny dla środowiska, bez odpadów olejowych
  5. Uporządkowana, oszczędzająca miejsce i zamykana konstrukcja

Zawsze będziesz mieć na stanie odpowiedni olej w idealnych ilościach, bez uszczerbku dla efektywności i wydajności przepływu pracy.


Co oznacza skrót Wolf

Środki smarne firmy Wolf odmładzają i rewitalizują nowoczesne silniki, zapewniając ich wyższą wydajność w poszukiwaniu bardziej zrównoważonych form mobilności.

Wraz z gwałtownym tempem rozwoju nowych, czystszych technologii silnikowych, firma Wolf pozostaje na czele tych innowacji, mieszając niezbędne płyny wymagane do pracy tych skomplikowanych silników. 

Wykraczamy daleko poza produkcję, komercjalizację i marketing środków smarnych. Inwestujemy również w usługi o wartości dodanej, które pozwolą naszym partnerom i nam odegrać bardziej znaczącą rolę w przyszłości mobilności.