De EURO VI-normen: wat u moet weten

Wolf smeermiddelen, algemeen beeld, motorolie, motorolie

EURO VI is het nieuwste niveau van europese emissienormen voor bedrijfswagens. Deze bepalen de acceptabele emissielimieten voor nieuwe voertuigen verkocht in Europa. Lees verder voor meer details over de EURO VI-normen.

De Euronormen werden geïntroduceerd in 1991. Euro VI ging van kracht in 2009 en werd in 2011 en 2014 aangepast. Om de ontwikkeling van Europese wetgeving bij te houden, heeft de auto-industrie verschillende innovaties geïntroduceerd die voldoen aan de steeds strengere emissienormen. De industrie was nauw betrokken bij de gesprekken over Euro 6- en VI-normen voor personenwagens en bedrijfswagens.

Wist u dat... Arabische cijfers (zoals in 'Euro 6') betrekking hebben op personenwagens, en Romeinse cijfers (zoals in 'Euro VI') van toepassing zijn op bedrijfswagens?

Wolf Lubricants

Belangrijke technologieën ontwikkeld door de industrie omvatten: 

  • Variabele kleptiming
  • Directe brandstofinspuiting
  • Verbeterde en zeer geavanceerde motormanagementsystemen


De grote rol voor nabehandelingssystemen

Een technologie die voor een doorbraak zorgde, is het uitlaatgasnabehandelingssysteem waarbij de motor en het nabehandelingssysteem als één systeem zijn ontwikkeld. Fabrikanten houden uiteraard rekening met de noodzaak voor consistente en hoogwaardige brandstoffen in alle EU-markten (en buiten de EU-grenzen voor commercieel verkeer). 

Om te voldoen aan de strenge Euro VI-normen zijn nabehandelingssystemen sterk afhankelijk van roetfilters. Alle nieuwe dieselauto's en vrachtwagens zijn hiermee uitgerust. 

Veel bedrijfswagens maken ook gebruik van selectieve katalytische reductie (SCR) in combinatie met een additief op ureumbasis (handelsmerk AdBlue®) om NOx-emissies (NO en NO2) te verminderen. 


Belangrijke verschillen tussen Euro 6 en Euro VI

Bedrijfswagens mogen meer uitstoten omdat ze meer brandstof verbruiken dan lichte personenwagens. Euro 6 stelt bijvoorbeeld een limiet van 0,50 g CO en 0,08 g NOx per km, terwijl Euro VI-voertuigen 1,5 g CO en 0,4 g NOx mogen uitstoten. Dit is nog steeds een vermindering van 80% van de NOx-uitstoot vergeleken met Euro V.

Er is nog een ander groot verschil met Euro 6. Voor de eerste keer is in de Euro VI-norm een limiet op het aantal deeltjes opgenomen. De limiet bedraagt 8x1011 deeltjes per kilowattuur tijdens de WHSC-test (World Harmonized Stationary Cycle) en 6x1011 tijdens de WHTC-test (World Harmonized Transient Cycle). Deze testcyclus om te voldoen aan de Euro VI-norm verschilt van die voor Euro V, dus de vergelijkingen zijn slechts bij benadering.


Laten we ervoor zorgen dat alle wagenparken voldoen aan Euro VI

Europa moet de oplossingen die op de markt komen om te voldoen aan EURO VI optimaal benutten, door vernieuwing van wagenparken te stimuleren. Dit verbetert niet alleen de luchtkwaliteit sneller en met grotere stappen, maar is ook een stimulans voor de economie.

Samengevat

  • Belangrijke technologieën ontwikkeld om te voldoen aan de Euronormen omvatten: variabele kleptiming, directe brandstofinspuiting en verbeterde en zeer geavanceerde motormanagementsystemen.
  • Een technologie die voor een doorbraak zorgde, is het uitlaatgasnabehandelingssysteem.
  • Europa moet de oplossingen die op de markt komen om te voldoen aan EURO VI optimaal benutten, door vernieuwing van wagenparken te stimuleren.